ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 การสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าที่ถูกดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว

อาจเกิดความล่าช้ากว่าปกติ ประมาณ 2-3 วันทำการ ขออภัยในความไม่สะดวก


ไม่มีสินค้าในตระกร้า