เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในจังหวัดปัตตานี และสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การส่งสินค้าในบางพื้นที่อาจเกิดความล่าช้าจากปกติไป 1-2 วัน
 รวมทั้งในจังหวัดที่มีประกาศปิดบางพื้นที่ เนื่องด้วยมาตรการควบคุมโรค อาจทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ชั่วคราวหรือเกิดความล่าช้าขึ้น
AIIZ จึงเรียนขออภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

ไม่มีสินค้าในตระกร้า