เนื่องจากวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ สถานการณ์ Covid-19,
สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้า ตั้งแต่วันที่ 09 เม.ย. 2564 - 15    เม.ย. 2564 ทำให้การส่งสินค้าล่าช้าจากปกติไป 1-2 วัน  

AIIZ จึงเรียนขออภัยลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้
ไม่มีสินค้าในตระกร้า