SHIPPING.png
 การจัดส่งสินค้า


นโยบายในการจัดส่งสินค้าของ AIIZ
AIIZ จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ มิใช่บริษัทคู่ค้า หรือบริษัทคู่สัญญา
การจัดส่งพัสดุในประเทศไทย โดยปกติจะใช้เวลา 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพมหานคร นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ และ 3-5 วันทำการในปริมณฑลและต่างจังหวัด ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดสุดสัปดาห์

หมายเหตุ: ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อาจได้รับสินค้าช้ากว่าเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์

1. ระยะเวลาการจัดส่ง
การส่งสินค้าจะใช้เวลากี่วันทำการขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและวันหยุดต่าง ๆ ในช่วงที่มีการจัดส่ง โดยจำเป็นต้องมีคนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง

จุดหมาย ระยะเวลาในการจัดส่ง*
กรุงเทพและปริมณฑล 2-3วันทำการ
ต่างจังหวัด 3-5วันทำการ
ต่างประเทศ 20-25วันทำการ

*นับจากวันที่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวอาจได้รับสินค้าช้ากว่าปกติ

2. ค่าจัดส่งสินค้า
ขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อและจุดหมายปลายทาง

การจัดส่งในประเทศ
• ยอดการสั่งซื้อ 800 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าจัดส่งสินค้า (เฉพาะวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์  2564 เท่านั้น)
• ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 800 บาท มีค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท

การจัดส่งไปต่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าในการจัดส่ง และ ระยะทางของประเทศปลายทาง
หมายเหตุ: ค่าขนส่งไปต่างประเทศไม่รวมค่าศุลกากรและภาษีนำเข้าของประเทศนั้นๆ ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า จะไม่มีการส่งสินค้ากลับประเทศต้นทาง และฝ่ายลูกค้าจะ
ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด ค่าขนส่งจะคำนวณหลังลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้ว และเรียกเก็บพร้อมมูลค่าสินค้า

3. ติดตามสถานะการส่งได้อย่างไร
ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้เพียงกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อที่หน้าบัญชีของฉัน
รายละเอียดการติดตามคำสั่งซื้อเพิ่มเติม

4. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้าต้องทำอย่างไร
กรุณา ติดต่อ AIIZ และแจ้งหมายเลขสั่งซื้อให้ AIIZ ทราบเพื่อการตรวจสอบ

5. หากไม่อยู่บ้านในขณะที่พัสดุมาส่ง จะรับสินค้าได้อย่างไร
ก่อนการจัดส่งจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งติดต่อคุณ เพื่อนัดส่งสินค้าในวันและเวลาที่คุณสะดวก โดยหากไม่ได้รับสินค้าตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ครบ 3 ครั้ง
การจัดส่งจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ

6. มีการจัดส่งระหว่างประเทศหรือไม่
มีการจัดส่งระหว่างประเทศ ยกเว้นประเทศจีนและรัสเซีย โดยใช้เวลา 20-25 วันทำการในการจัดส่ง ค่าขนส่งไปต่างประเทศจะไม่รวมค่าศุลกากรและภาษีนำเข้า

Delivery Service

ในประเทศ       Alpha Fast

ต่างประเทศ      DHL express world wide