ORDER-STATUS.png
สถานะคำสั่งซื้อ

สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณได้ตั้งแต่ รอการจัดส่ง กำลังจัดส่ง และ สินค้าจัดส่งแล้ว

ความหมายของสถานะคำสั่งซื้อ
หลังจากที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อย AIIZ จะส่งหมายเลขสั่งซื้อให้คุณทางอีเมล คุณสามารถใช้หมายเลขสั่งซื้อที่ได้รับในการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ
รอการจัดส่ง
สินค้าอยู่ในระหว่างการบรรจุเพื่อจัดส่งต่อไป
กำลังจัดส่ง
สินค้าถูกจัดส่งออกจาก AIIZ เรียบร้อยตามวิธีการขนส่งที่คุณเลือก AIIZ จะส่งหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking Number) ให้คุณทางอีเมล
จัดส่งแล้ว
สินค้าได้จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ และมีผู้เซ็นต์รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการติดตาม
สมาชิกเว็บไซต์ AIIZ
ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของคุณในขั้นตอนเดียว
1. เข้าสู่ระบบผ่าน “บัญชีของฉัน
2. สถานะคำสั่งซื้อของคุณจะปรากฏให้เห็นบนหน้าสรุปประวัติการสั่งซื้อ

ลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์ AIIZ
AIIZ จะส่งหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking Number) ให้ทางอีเมล หากไม่ได้รับหมายเลขติดตามสินค้า กรุณาติดต่อ AIIZ Call Center