HOW-TO-PAY.png
วิธีการชำระเงิน

เพื่อความสะดวกของคุณ AIIZ มีช่องทางการชำระเงินให้เลือก 2 ช่องทาง

ช่องทางการชำระเงิน

1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนียนเพย์
รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จะเรียกเก็บเงินทันทีที่ยืนยันการชำระเงิน
การชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล โดยใช้รหัสเครื่องหมายรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Secure Sockets
Layer หรือเรียกโดยย่อว่า SSL) ที่รับรองความปลอดภัยในการชำระเงิน และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขณะที่ทำรายการบนเว็บไซต์ AIIZ
ข้อมูลสำคัญอย่างข้อมูลบัตรเครดิตและรายละเอียดส่วนตัว จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาต

2. บริการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) สำหรับสินค้าที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
บริการชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยเงินสด เป็นบริการสำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชนจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ระบุในรายการสั่งซื้อ สามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่ขณะรับสินค้า
หากปฏิเสธการนัดวันและเวลารับสินค้าครบ 3 ครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยจะแจ้งรายการยกเลิกให้ทราบทางอีเมลหรือโทรศัพท์

หมายเหตุ: ควรเตรียมเงินให้พอดีเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขณะรับสินค้า