PRIVACY-POLICIES.png

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับ [AIIZ.com] ("เว็บไซต์") ของบริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด ("AIIZ") เพื่อให้ AIIZ สามารถเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ในการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ และการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้เหมาะกับคุณ AIIZ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด และมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการ โดย AIIZ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่บนเว็บไซต์


2.ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
AIIZ เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติผ่านทางโดเมนเนมของคุณหรือผู้ให้บริการในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอมจากคุณ รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ไว้ด้วยความสมัครใจ ได้แก่
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิก
  2. ข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
  3. ข้อมูลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และผู้ใช้บริการ
  4. ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในการเข้าเว็บไซต์
  5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.การนำข้อมูลไปใช้
ข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญกับ AIIZ โดย AIIZ จะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตจาก AIIZ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับจดหมายข่าวเพื่อแจ้งโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษจาก AIIZ หากคุณไม่ประสงค์จะรับข่าวสารและอีเมล กรุณาติดต่อเราได้ที่ customerservice@aiiz.com AIIZ จะเปิดเผยบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของเว็บไซต์และผู้ใช้บริการของ AIIZ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทหรือองค์กรอื่นเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงด้านเครดิต ข้อมูลของคุณอาจเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกโอนไปยังบุคคลที่สามกรณีที่มีการควบรวม ขาย หรือเลิกกิจการ


4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
กรณีมีการแสดงลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม AIIZ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกับ AIIZ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์เหล่านั้น หากบุคคลที่สามมีสิทธิแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา การแบ่งปันข้อมูลนี้จะตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น ๆ


5. ความปลอดภัยของข้อมูล
สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดนอกจากการเคารพในความเป็นส่วนตัวและการที่สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน คือการเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยที่สุด AIIZ จึงเลือกใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ (Secure Sockets Layer หรือเรียกโดยย่อว่า SSL) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลในการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น AIIZ ยังใช้ระบบ One-Time Password (OTP) หรือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยก่อนยืนยันการชำระเงิน ระบบจะส่ง SMS ระบุหมายเลข 6 หลักให้คุณทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรเครดิต/บัตรเดบิตตัวจริง ก่อนทำการชำระเงินค่าสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว


หากคุณต้องการความช่วยเหลือ AIIZ ยินดีให้บริการ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ customerservice@aiiz.com
กรณีการคืนสินค้า กรุณาติดต่อที่ return@aiiz.com
โทรศัพท์ 02-022-7100

เวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์