3D Protective 3 Layers Muslin Strap Mask (หน้าเรียว) : Buy 2 For 199 THB
3D Protective 3 Layers Muslin Strap Mask (ไซส์ปกติ) : Buy 2 For 199 THB
Protection Muslin Strap Fabric Mask : Buy 3 For 219 THB
3D Muslin Strap & Muslin Fabric Mask : Buy 3 For 159 THB
Bamboo Premium 3D Strap Mask : Buy 2 For 199 THB
เงื่อนไขโปรโมชั่น
• รายการสินค้าโปรโมชั่น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือบัตรส่วนลดอื่นๆ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าที่ร่วมรายการ หากลูกค้าสั่งซื้อผ่าน AIIZ.COM  (ดูรายละเอียดที่ : การเปลี่ยนและคืนสินค้า)
• เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
• เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและสินค้ามีจำนวนจำกัด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564