Special Price 900 / 2 For 1,750
ข้อกำหนดและเงื่อนไข : 
• บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เฉพาะร้าน AIIZ ที่อยู่ในศูนย์การค้าเท่านั้น
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า และไม่สามารถใช้ซื้อสินค้า ที่ WWW.AIIZ.COM ได้)
• บัตรกำนัลนี้ใช้แทนเงินสดมูลค่า 200 บาท 
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด
• บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
• หากมูลค่าบัตรกำนัลน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจริง ส่วนต่างจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น 
• บัตรกำนัลนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
• ในกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถออกบัตรกำนัลใหม่ทดแทนได้ 
• สินค้าที่ซื้อด้วยบัตรกำนัลนี้สามารถเปลี่ยนได้ แต่ไม่สามารถคืนสินค้าหรือคืนเป็นเงินสดได้
• ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีได้ 
• กรณีสั่่งสินค้าอื่นนอกเหนือจาก Gift Voucher ท่านจะได้รับสินค้าอื่นตามระยะเวลาจัดส่งสินค้าปกติของเรา  หลังจากนั้นบัตรกำนัลจะเริ่มจัดส่งให้อีกครั้งในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
• สามารถใช้ได้ถึง 31 มกราคม 2564