Payment Method TH

การชำระเงิน

AIIZ มีช่องทางการชำระเงิน
ให้เลือก 4 ช่องทาง
ช่องทางการชำระเงิน
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี
  รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จะเรียกเก็บเงินทันที หลังจากที่ท่านกดยืนยันการชำระเงิน การชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล โดยใช้รหัสเครื่องหมายรองรับความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Secure Sockets Layer หรือเรียกโดยย่อว่า SSL) ที่รับรองความปลอดภัยในการชำระเงิน และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ขณะที่ทำรายการบนเว็บไซต์ AIIZ ข้อมูลสำคัญอย่างข้อมูลบัตรเครดิตและรายละเอียดส่วนตัวของท่าน จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาต
 • บริการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) สำหรับสินค้าที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
  บริการชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยเงินสด เป็นบริการสำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชนจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ในรายการสั่งซื้อ ขณะรับสินค้า ท่านสามารถชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชนได้
  *หากท่านปฏิเสธการนัดวันรับสินค้า หรือติดต่อท่านไม่ได้ครบ 3 ครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยจะแจ้งรายการยกเลิกให้ทราบทางอีเมลหรือโทรศัพท์
  หมายเหตุ : ควรเตรียมเงินให้พอดีเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขณะรับสินค้า
 • บริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer) สำหรับสินค้าที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
  บริการชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร เป็นบริการสำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น หลังจากทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อย ให้ท่านทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง ช่องทางการโอนเงิน และส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ AIIZ Online Call Center
  หมายเหตุ : ก่อนการโอนเงิน จำเป็นต้องติดต่อ AIIZ Online Call Center ก่อนทำการโอนทุกครั้ง**
 • บริการชำระเงินด้วย QR Code สำหรับสินค้าที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
  บริการชำระเงินผ่าน QR Code เป็นบริการสำหรับการจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น สามารถชำระค่าสินค้าได้ทันที ที่สัญลักษณ์ QR Payments ของธนาคารไหนก็ได้ เจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชนจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ระบุในรายการสั่งซื้อ