Shipping TH

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
นโยบายในการจัดส่งสินค้าของ AIIZ
AIIZ จัดส่งสินค้าผ่านบริษัทบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการ มิใช่บริษัทคู่ค้า หรือบริษัทคู่สัญญา
 • ระยะเวลาการจัดส่ง
  การส่งสินค้าจะใช้เวลากี่วันทำการขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและวันหยุดต่าง ๆ ในช่วงที่มีการจัดส่ง โดยจำเป็นต้องมีคนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง
  จุดหมาย ระยะเวลาในการจัดส่ง*
  กรุงเทพและปริมณฑล 2-3 วันทำการ
  ต่างจังหวัด 3-5 วันทำการ
  ต่างประเทศ 20-25 วันทำการ
  หมายเหตุ: *นับจากวันที่แจ้งยืนยันคำสั่งซื้อ โดยตัดรอบการส่งออกสินค้าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่เกิน 14:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์* และในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว อาจได้รับสินค้าช้ากว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามปกติ และช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก
 • ค่าจัดส่งสินค้า
  อัตราค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับยอดการสั่งซื้อและจุดหมายปลายทาง
  การจัดส่งในประเทศ:
  ยอดการสั่งซื้อ 1000 บาทขึ้นไป ไม่มีค่าจัดส่งสินค้า (เฉพาะวันที่ 1กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567)
  ยอดการสั่งซื้อน้อยกว่า 1000 บาท มีค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท
  การจัดส่งไปต่างประเทศ:
  ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าในการจัดส่ง และ ระยะทางของประเทศปลายทาง
  หมายเหตุ:
  • ค่าขนส่งไปต่างประเทศไม่รวมค่าศุลกากรและภาษีนำเข้าของ ณ ประเทศนั้นๆ
  • ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าหรือไม่สามารถรับสินค้าเกินกำหนด จะไม่มีการส่งสินค้ากลับประเทศต้นทาง เนื่องจากผู้ให้บริการบริษัทขนส่งเอกชนจะทำการทำลายสินค้าหลังจากเกินกำหนดการจัดส่งทันที และฝ่ายลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
  • ค่าบริการขนส่งไปต่างประเทศจะคำนวณหลังจากลูกค้าทำการกดเลือกสินค้าลงตะกร้าแล้วโดยจะแสดงให้ท่านรับทราบอัตราค่าบริการจัดส่งทุกครั้ง เมื่อท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้ว จะถูกเรียกเก็บค่าบริการขนส่งพร้อมมูลค่าสินค้าทันที
 • ติดตามสถานะการส่ง
  ท่านสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้
  กรณีสมาชิก: เพียงล็อกอินเข้าระบบ และกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อที่เมนูหน้าบัญชีของฉัน จากนั้นดูรายละเอียดที่เมนู: ติดตามคำสั่งซื้อเพิ่มเติม
  กรณีไม่ได้เป็นสมาชิก : เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์และดูรายละเอียดที่เมนู: ติดตามคำสั่งซื้อเพิ่มเติม
  หมายเหตุ: ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ณ ปัจจุบัน ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเอกชน
 • ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า
  กรุณาติดต่อ AIIZ Online Call Center และแจ้งหมายเลขสั่งซื้อให้ AIIZ Online ทราบเพื่อการตรวจสอบให้ต่อไป
 • กรณีไม่สะดวกรับในขณะที่พัสดุมาส่ง
  ก่อนการจัดส่งจะมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งติดต่อท่านที่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพื่อนัดส่งสินค้าในวันและเวลาที่คุณสะดวก โดยหากท่านไม่สามารถติดต่อได้, ไม่รับสินค้า หรือเลื่อนกำหนดการรับ เกินจากกำหนดวันและเวลาที่แจ้งไว้ครบ 3 ครั้ง* การจัดส่งพัสดุจะยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 • การจัดส่งระหว่างประเทศ
  AIIZ มีบริการจัดส่งระหว่างประเทศโดยบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือชื่อย่อ DHL
  การจัดส่งระหว่างประเทศ *ยกเว้นประเทศรัสเซีย โดยใช้เวลาในการขนส่งและจัดส่งไปต่างประเทศประมาณ 20-25 วันทำการ ค่าบริการในการจัดส่งจะยังไม่รวมค่าศุลกากรและภาษีนำเข้าสำหรับแต่ละประเทศปลายทาง
 • ค่าจัดส่งสินค้า กรณีเปลี่ยน/คืน
  กรณีเปลี่ยน/คืนสินค้ากับ AIIZ คุณจะเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งเองเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยน/คืน/จัดส่งซ้ำ/ส่งให้ใหม่ อันเกิดสาเหตจากคุณเอง และ/หรือคุณขอการจัดส่งแยกต่างหาก ในแต่ละธุรกรรมที่เกิดขึ้น จะชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือตามที่ AIIZ กำหนด โดยการเรียกเก็บเงินจะแยกกัน โดยจะไม่รวมอยู่ในราคาหรือจำนวนเงินในการสั่งซื้อออเดอร์เดิมหรือค่าจัดส่งสินค้าในออเดอร์เดิม
Delivery Service
ในประเทศ
Flash Express Flash Express

ต่างประเทศ
DHL DHL express world wide