การเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
สำหรับภายในประเทศ
การเปลี่ยนสินค้า
สามารถเปลี่ยนได้ 2 ช่องทาง
เปลี่ยนสินค้าได้ที่ AIIZ Online และชอปเอทูแซดทุกสาขา
(ยกเว้นจุดขายที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์)
เปลี่ยนสินค้าง่ายๆ
ผ่านช่องทางออนไลน์
STEP 1
แสกน QR Code หรือ คลิกที่นี่
STEP 2
กรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนสินค้าให้ละเอียด และครบถ้วน
STEP 3
แนบใบคืน และแพ็คสินค้าลงกล่องพัสดุและส่งคืน ตามปลายทางที่ระบุ ในแบบฟอร์มโดยระบุจ่าหน้าให้ชัดเจน
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าเอทูแซด
สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อ
สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายที่ติดอยู่
สินค้าไม่ผ่านการใช้งาน และการซัก
*สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำอินเนอร์แวร์ ถุงเท้าและเครื่องประดับ
การเปลี่ยนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า AIIZ เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น

      1. การเปลี่ยนทำได้ใน 30 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้า

      2. เงื่อนไขการเปิดพัสดุ แนะนำลูกค้าถ่ายวิดีโอขณะทำการเปิดพัสดุ ไปจนถึงการหยิบสินค้าทุกชิ้นออกมาจากกล่องและตรวจดูความเรียบร้อย เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบและสินค้าไม่ตรงตามภาพที่สั่งหรือสินค้าเกิดความเสียหายก่อน            ถึงมือลูกค้า สำหรับหลักฐานอื่นๆ เช่น รูปภาพ, วิดีโอที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดกล่องพัสดุ หรือวิดีโอคลิปที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น อาจทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทาง AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบการเคลมสินค้าทุกคำสั่งซื้อ

      3. เงื่อนไขลักษณะทั่วไปของสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้เราจะยอมรับสินค้าที่ส่งเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

          3.1 มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

          3.2 สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

               - สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น

               - สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ภายใต้โลโก้ของ AIIZ ต้องมีป้ายราคาติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

               - หากเป็นสินค้าประเภทกลุ่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือปิดผนึก ยังไม่มีการเปิดหรือทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดชำรุด สินค้าประเภทกลุ่มนี้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม

               - สินค้าไม่มีรอยข่วน ขาด เสียหาย หรือคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า

               - สินค้าไม่ผ่านการซัก

          3.3 ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยน ได้ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขทางสุขอนามัยหรือตามนโยบายการเปลี่ยนของบริษัท สินค้ากลุ่มประเภทพิเศษ หน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

          3.4 ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ระบุ "Clearance sale" หรือ "Outlet sale" หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" หรือ "ของแถม"

      4. หากพบว่าสินค้ามีความบกพร่องชำรุด ซึ่งเกิดจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการผลิตจากเรา AIIZ จะส่งคืนสินค้ารายการนั้นกลับไปให้คุณ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน /คืนเงินได้ในกรณีนอกเหนือจากข้างต้น

      5. สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไซส์ สี และรุ่นของสินค้ารหัสเดิม กรณีไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัท สามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้โดยการโอนผ่านบัญชี                  ธนาคาร ทั้งนี้กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่าง

      6. กรณีการเปลี่ยนสินค้า เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความล่าช้าในการจัดส่ง แนะนำให้ใช้บริการจัดส่งแบบลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง

      7. ค่าจัดส่งพัสดุกรณีเปลี่ยนสินค้า ผู้ส่งเปลี่ยนจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

      8. สินค้าที่ส่งเปลี่ยน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการเปลี่ยนหรือนโยบายการคืนเงิน และ AIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้

      9. สามารถทำการเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น

      10. หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนทางไปรษณีย์และพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืนทั้งหมด

      11. AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

ช่องทางในการเปลี่ยนสินค้า
*เฉพาะลูกค้าที่ซื้อทาง https://www.aiiz.com/ เท่านั้น ส่งสินค้ากลับมาให้ AIIZ Online ทางไปรษณีย์หรือนำไปเปลี่ยนสินค้าได้ที่ AIIZ ทุกสาขา ยกเว้นเคาน์เตอร์ในห้างที่ไม่ใช่สาขาของเรา
 
ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่นี่
 2. แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้า แนบรูป และสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า
 3. รอการประสานงานจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 4. หลังได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแล้ว ส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแบบ EMS พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และระบุสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน (โปรดเก็บหมายเลขติดตามการจัดส่งบนพัสดุที่ไปรษณีย์ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก AIIZ ไม่รับผิดชอบสูญหาย) ส่งมาที่ AIIZ ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ :คลังสินค้า DC (ขอเปลี่ยนสินค้า E-Commerce, Order no. กรุณาระบุ)
  บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้า)
  222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เบอร์ติดต่อ = 02-022-7100
 5. หลังจากที่ทางเราได้รับสินค้า ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการแจ้งสถานะผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
 6. เมื่อสินค้าส่งคืนมายังคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้าโดยทีมรับประกันคุณภาพสินค้า และยืนยันว่าสินค้าส่งคืนอยู่ในสภาพตรงตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้าที่กำหนดไว้ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอาจใช้เวลาประมาณถึง 1 สัปดาห์ เมื่อการเปลี่ยนสินค้าได้รับการอนุมัติ เราจะมีการติดต่อท่านอีกครั้ง
 7. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า AIIZ กำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และบางครั้งท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย
 8. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับคุณอีกครั้ง เพื่อยืนยันการส่งสินค้าที่เปลี่ยนกลับคืนเรียบร้อย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ AIIZ ยินดีให้บริการ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ customerservice@aiiz.com
Facebook Messenger: AIIZ
โทรศัพท์: +662-022-7100

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์