การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า
สำหรับภายในประเทศ
การเปลี่ยนสินค้า
สามารถเปลี่ยนได้ 2 ช่องทาง
เปลี่ยนสินค้าได้ที่ AIIZ Online และชอปเอทูแซดทุกสาขา
(ยกเว้นจุดขายที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์)
คืนสินค้าง่ายๆ
ผ่านช่องทางออนไลน์
STEP 1
แสกน QR Code หรือ คลิกที่นี่
STEP 2
กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้าให้ละเอียด และครบถ้วน
STEP 3
แนบใบคืน และแพ็คสินค้าลงกล่องพัสดุและส่งคืน ตามปลายทางที่ระบุ ในแบบฟอร์มโดยระบุจ่าหน้าให้ชัดเจน
เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเอทูแซด
สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ซื้อ
สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยต้องมีป้ายที่ติดอยู่
สินค้าไม่ผ่านการใช้งาน และการซัก
*สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำอินเนอร์แวร์ ถุงเท้าและเครื่องประดับ
การเปลี่ยนสินค้า
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า AIIZ เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
 • การเปลี่ยนทำได้ใน 30 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในการพิจารณาการเปลี่ยนสินค้า
 • เงื่อนไขการเปิดพัสดุ แนะนำลูกค้าถ่ายวิดีโอขณะทำการเปิดพัสดุ ไปจนถึงการหยิบสินค้าทุกชิ้นออกมาจากกล่องและตรวจดูความเรียบร้อย  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบและสินค้าไม่ตรงตามภาพที่สั่งหรือสินค้าเกิดความเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า สำหรับหลักฐานอื่นๆ เช่น รูปภาพ, วิดีโอที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดกล่องพัสดุ หรือวิดีโอคลิปที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น อาจทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบการเคลมสินค้าทุกคำสั่งซื้อ
 • เงื่อนไขลักษณะทั่วไปของสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้เราจะยอมรับสินค้าที่ส่งเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น
  • สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ภายใต้โลโก้ของ AIIZ ต้องมีป้ายราคาติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
  • หากเป็นสินค้าประเภทกลุ่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือปิดผนึก ยังไม่มีการเปิดหรือทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดชำรุด สินค้าประเภทกลุ่มนี้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม
  • สินค้าที่ไม่ผ่านการซัก
  • ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขทางสุขอนามัยหรือตามนโยบายการเปลี่ยน/คืนของเรา สินค้ากลุ่มประเภทพิเศษ หน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ระบุ "Clearance sale" หรือ "สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ"
  สินค้าที่เปลี่ยน/คืนไม่ได้
  • ไม่แนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • ไม่มีป้ายราคาติดอยู่
  • สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์
  • สินค้ากลุ่มประเภทพิเศษ หน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เพื่อสุขอนามัย
  • สินค้าที่ระบุ "Clearance sale" หรือ "Outlet sale" หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" หรือ "สินค้าแถม" จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
  • สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า หรือ สินค้าใส่แล้ว , แกะ, มีการซัก, ทำให้เกิดชำรุด ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกชนิด
  • สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ทุกกรณี
  • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือใช้งานโดยประมาท (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวไฟความร้อนสูง วัตถุมีคม ฯลฯ)
  • สินค้าเสียหายจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เป็นรายละเอียดของสินค้า
  • หากพบว่าสินค้ามีความบกพร่องชำรุด ซึ่งเกิดจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการผลิตจากเรา AIIZ จะส่งคืนสินค้ารายการสินค้านั้นกลับไปให้คุณ เราไม่สามารถเปลี่ยน /คืนเงินได้ในกรณีนอกเหนือจากข้างต้น
  • สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณ หรือใช้โค้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
  • สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งคืน กรุณาคืนสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
  • ค่าจัดส่งพัสดุกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  • AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
 • เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนครบถ้วน พร้อมใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไซส์ สี และรุ่นของสินค้ารหัสเดิมกรณีหากเราไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัท สามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ทั้งนี้กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างได้
 • กรณีเปลี่ยนเป็นบางชิ้น ไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน นอกเหนือจากเงื่อนไขปกติจากนโยบายการเปลี่ยนเดิม เราขอมอบเป็น Gift Voucher ให้แทนการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ โดยการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายของทางบริษัท
 • สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาเปลี่ยน/คืนสินค้าตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
 • กรณีการเปลี่ยนสินค้า เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความล่าช้าในการจัดส่ง เราแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งแบบลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านั้น
  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง
 • ค่าจัดส่งพัสดุกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ส่งเปลี่ยน/คืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 • สินค้าที่ส่งเปลี่ยน/คืน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการเปลี่ยนหรือนโยบายการคืนเงิน และ AIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
 • สามารถทำการเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งเปลี่ยน/คืนสินค้ามาทางไปรษณีย์และพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืนทั้งหมด
 • AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของทางบริษัทฯ ถือว่าสิ้นสุด
ช่องทางในการเปลี่ยนสินค้า
*เฉพาะลูกค้าที่ซื้อทาง https://www.aiiz.com/ เท่านั้น ส่งสินค้ากลับมาให้ AIIZ Online ทางไปรษณีย์หรือนำไปเปลี่ยนสินค้าได้ที่ AIIZ ทุกสาขา ยกเว้นเคาน์เตอร์ในห้างที่ไม่ใช่สาขาของเรา
ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่นี่
 • แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้า แนบรูป และสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า
 • รอการประสานงานจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • หลังได้รับการยืนยันการเปลี่ยนแล้ว ส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแบบ EMS พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และระบุสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน (โปรดเก็บหมายเลขติดตามการจัดส่งบนพัสดุที่ไปรษณีย์ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก AIIZ ไม่รับผิดชอบสูญหาย) ส่งมาที่ AIIZ ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้ :คลังสินค้า DC (ขอเปลี่ยนสินค้า E-Commerce, Order no. กรุณาระบุ)
  บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้า)
  222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เบอร์ติดต่อ = 02-022-7100
 • หลังจากที่ทางเราได้รับสินค้า ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการแจ้งสถานะผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
 • เมื่อสินค้าส่งคืนมายังคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้าโดยทีมรับประกันคุณภาพสินค้า และยืนยันว่าสินค้าส่งคืนอยู่ในสภาพตรงตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้ากำหนดไว้ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอาจใช้เวลาประมาณถึง 1 สัปดาห์ เมื่อการเปลี่ยนสินค้าได้รับการอนุมัติ เราจะมีการติดต่อท่านอีกครั้ง
 • คุณทำการยืนยันการเปลี่ยน ตามช่องทางที่ AIIZ กำหนด
 • ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และบางครั้งท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับคุณอีกครั้ง เพื่อยืนยันการส่งสินค้าที่เปลี่ยนกลับคืนเรียบร้อย
การคืนสินค้า
เงื่อนไขการคืนสินค้า AIIZ เฉพาะในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น
 • ทำได้ในภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นดุลยพินิจของ AIIZ ในการ พิจารณาการเปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้า AIIZ ในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งไปต่างประเทศ* โปรดทราบว่า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนทุกกรณี
 • เงื่อนไขลักษณะทั่วไปของสินค้าที่สามารถคืนได้เราจะยอมรับสินค้าที่คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • สินค้าบกพร่องเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของ AIIZ
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ
  • สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง
  • มีใบเสร็จตัวจริง
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
  • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น
  • สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ภายใต้โลโก้ของ AIIZ ต้องมีป้ายราคาติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
  • หากเป็นสินค้าประเภทกลุ่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์สูญญากาศหรือปิดผนึก ยังไม่มีการเปิดหรือทำให้บรรจุภัณฑ์เกิดชำรุด สินค้าประเภทกลุ่มนี้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และบรรจุภัณฑ์ต้องมีสภาพเหมือนเดิม
  • สินค้าที่ไม่ผ่านการซัก
  • ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขทางสุขอนามัยหรือตามนโยบายการเปลี่ยน/คืนของเรา สินค้ากลุ่มประเภทพิเศษ หน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
  • ไม่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่เป็น “Clearance sale” หรือ "Outlet sale" หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" หรือ "สินค้าแถม"
  • สินค้าต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ของ AIIZ
  สินค้าที่คืนไม่ได้
  • ไม่แนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • ไม่มีป้ายราคาติดอยู่
  • สินค้าสภาพไม่สมบูรณ์
  • สินค้ากลุ่มประเภทพิเศษ หน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เพื่อสุขอนามัย
  • สินค้าที่ระบุ "Clearance sale" หรือ "Outlet sale" หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" หรือ "สินค้าแถม" จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
  • สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า หรือ สินค้าใส่แล้ว , แกะ, มีการซัก, ทำให้เกิดชำรุด ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกชนิด
  • สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ทุกกรณี
  • สินค้ามีความเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือใช้งานโดยประมาท (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวไฟความร้อนสูง วัตถุมีคม ฯลฯ)
  • สินค้าเสียหายจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เป็นรายละเอียดของสินค้า
  • หากพบว่าสินค้ามีความบกพร่องชำรุด ซึ่งเกิดจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการผลิตจากเรา AIIZ จะส่งคืนสินค้ารายการสินค้านั้นกลับไปให้คุณ เราไม่สามารถเปลี่ยน /คืนเงินได้ในกรณีนอกเหนือจากข้างต้น
  • สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณ หรือใช้โค้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้
  • สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งคืน กรุณาคืนสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
  • ค่าจัดส่งพัสดุกรณีเปลี่ยน/คืนสินค้า ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  • AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
 • เอกสารในการคืนเงินครบถ้วนเอกสารสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่มีลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง หมายเหตุ* ชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อ
 • กรณีสินค้าที่ต้องการคืน มีความบกพร่องชำรุด ซึ่งเกิดจากเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากคุณภาพของวัสดุหรือกระบวนการผลิตของ AIIZ หรืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นพิเศษ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ AIIZ จะส่งคืนสินค้ารายการสินค้านั้นกลับไปให้คุณ โดยคุณลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งพัสดุ จำนวน 50 บาท
ขั้นตอนการคืนสินค้า
กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • เข้าระบบแบบสมาชิกเท่านั้น หากยังไม่เป็นสมาชิก กรุณาสมัครที่หน้าเว็บไซต์
 • เข้าลิงค์ที่นี่พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมกับแนบรูปสินค้าที่ต้องการคืน แนบรูปใบเสร็จรับเงิน และแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ที่นี่
 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่นี่
 • แจ้งสาเหตุกับทางฝ่ายบริการลูกค้าถึงรายละเอียดสินค้าและสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้า
 • หลังได้รับการยืนยันการคืนเบื้องต้นแล้ว ส่งพัสดุคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแบบ EMS พร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริง และระบุสินค้าที่ต้องการคืนให้ชัดเจน (โปรดเก็บหมายเลขติดตามการจัดส่งบนพัสดุที่ไปรษณีย์ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจาก AIIZ ไม่รับผิดชอบสูญหาย)
 ส่งมาที่ AIIZ ตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่างนี้:คลังสินค้า DC (ขอคืนสินค้า E-Commerce, Order no. กรุณาระบุ )
  บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้า)
   
  222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10450 เบอร์ติดต่อ = 02-178-2201-5
 • เมื่อสินค้าส่งคืนมายังคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้าโดยทีมรับประกันคุณภาพสินค้า และยืนยันว่าสินค้าส่งคืนอยู่ในสภาพตรงตามนโยบายการคืนสินค้ากำหนดไว้ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอาจใช้เวลาประมาณถึง 1 สัปดาห์
 • หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการข้างต้น และ เมื่อการคืนสินค้าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งสถานะผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
 • เข้าสู่กระบวนการทำเรื่องคืนเงินต่อไป โปรดทราบ*ระยะเวลาที่จะได้รับเงินคืนอาจแตกต่างกันได้ โดยจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของคุณ
ช่องทางการคืนเงิน
AIIZ จะคืนเงินให้คุณตามช่องทางที่คุณใช้ชำระเงินตอนสั่งซื้อ
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิตโดยคืนผ่านบัตรที่ใช้ภายใน 7-14 วันทำการ  นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน โดยจะคืนในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบิลและนโยบายการคืนเงินของธนาคาร/บริษัทเจ้าของบัตร
 • บริการเก็บเงินปลายทาง, โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, ชำระด้วย QR Codeโดยคืนผ่านบัญชีที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้าออนไลน์ ภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน
  • เอกสารในการขอคืนเงิน : สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่มีลงลายมือชื่อกำกับสำเนาถูกต้อง

  หมายเหตุ:
  • หากยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจาก 2 รอบบิล กรุณาติดต่อธนาคาร/บริษัทเจ้าของบัตรเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายที่ธนาคารกำหนด AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ AIIZ ยินดีให้บริการ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ customerservice@aiiz.com
Facebook Messenger: AIIZ
โทรศัพท์: +662-022-7100

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น. - 18.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์