แบบฟอร์มการคืนสินค้า

การคืนสินค้า AIIZ ในร้านค้าออนไลน์ที่จัดส่งภายในประเทศ
 • การเปลี่ยน/คืนสินค้าทำได้ใน 30 วันนับจากวันที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นดุลยพินิจของ AIIZ การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน และใบคืนสินค้าบริเวณด้านล่างของใบเสร็จรับเงินที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมาด้วยทุกครั้ง AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าและคืนเงิน หากเอกสารไม่ครบถ้วน หมายเหตุ เนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 การเปลี่ยน/คืนสินค้าที่หน้าร้าน สามารถดำเนินการได้เมื่อร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติ
 • สินค้าที่คืน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์ และมีป้ายติดครบถ้วน สินค้าที่ผ่านการใช้งานหรือการซักแล้วไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
 • สามารถเปลี่ยนได้ทั้งไซส์ สี และรุ่นของสินค้า หากร้านค้าไม่มีรุ่น สี หรือไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าได้ โดยต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม ทั้งนี้ AIIZ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนต่างเป็นเงินสด
 • กรณีการคืนสินค้า เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความล่าช้าในการจัดส่ง เราแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งแบบ ลงทะเบียนหรือแบบ EMS เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง
 • สินค้าที่ส่งคืน จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนเงิน และAIIZ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าจาก AIIZ ถึงคุณได้
 • หาก AIIZ ตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนมาทางไปรษณีย์และพบว่าไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่ AIIZ จะติดต่อคุณเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้าทันที โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในทุกกรณี
สินค้าที่เปลี่ยน/คืนไม่ได้
 • สินค้าที่ระบุ "Clearance sale" หรือ "สินค้าจัดโปรโมชั่นพิเศษ" จะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยมีป้ายราคาติดอยู่ (ต้องไม่มีการแกะป้ายรหัสและราคาของสินค้า) และยังไม่ผ่านการซัก
 • สินค้าประเภทหน้ากากผ้า ชุดชั้นใน ถุงเท้า และสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ที่เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี เพื่อสุขอนามัย
 • สินค้าที่เปลี่ยน/คืน ต้องไม่มีคราบสกปรกที่เกิดจากการลองสินค้า หรือ สินค้าใส่แล้ว , แกะ, มีการซัก, ทำให้เกิดชำรุด ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกชนิด
 • สินค้าที่ได้รับของสมนาคุณ หรือใช้โค้ดส่วนลดไม่สามารถคืนสินค้าได้ทุกช่องทาง แต่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ที่ร้านค้า AIIZ ทุกสาขา
 • สินค้าที่มีการขายเป็นแพ็คคู่หรือเซต ไม่สามารถคืนสินค้าบางส่วนได้ หากลูกค้าต้องการส่งคืน กรุณาคืนสินค้าทั้งหมดตามจำนวนที่ระบุตามเงื่อนไขของสินค้า
 • ค่าจัดส่งพัสดุกรณีคืนสินค้า ผู้ส่งคืนจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 • AIIZ ขอสงวนสิทธิ์การอนุมัติ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน่วยงาน E-Commerce (คืนสินค้า)
บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้า)
222/5-9 ซอยกิ่งแก้ว 33 ถนนกิ่งแก้ว 
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540